Wegen

Kleincomponentenweger

Batchweger

Een batchweger kan zowel een kleine weegbunker (bv. 100 kg) als een langebakweger zijn (bv. 2000 kg). 

doorstroomweger

Doorstroomweger

Een doorstroomweger wordt ingezet als continu weging en haalt capaciteiten tot 300 ton/u.