Scheepslossing kettingtransporteurs

Vakwerk redler
Vakwerk redler
Stortbunker
Kettingtransporteur
Kettingtransporteur
Kettingtransporteur
Redler
Elevatoren scheepslossing
Elevator
Doseersysteem
Stortbunker

Scheepslossing kettingtransporteurs

 Quintyn Gebr. heeft een nieuwe scheepslossingsinstallatie geplaats voor de aanvoer van grondstoffen voor een bloemmolen.  Hiervoor werden diverse redlertransporten gebruikt.

Daarachter werd ook nog een volledige reinigingsinstallatie geplaatst, deze omvat opslagbunkers, doseerschroeven, reiningingsmachines, wegers en elevatoren.

Het gereinigde graan wordt naar silo's getransporteerd door middel van kettingtransporteurs en elevatoren.  De nevenstromen worden opgeslagen in silo's , via beladingssystemen geladen op vrachtwagens of via blaassystemen naar andere opslagplaatsen getransporteerd. 

Er is ook de mogelijkheid om via vrachtwagenlossing - stortput - graan te stockeren en te reinigen.

Onder de grote opslagsilo's wordt via weegdoseersystemen het graan gedoseerd naar de productie gebracht.