Bij ons geen twijfels  om voor Quintyn te kiezen

Voor quasi elk type van installatie maken wij gebruik van de firma Quintyn gebr. : zowel productie- als opslaggerelateerde installaties worden steeds uitgewerkt en geplaatst door hen. De eerste installatie (losput en bijhorende transportelementen)  dateert van het begin van de jaren 90 en de samenwerking is sedertdien niet meer gestopt.

Afgelopen jaren zijn zowel opslagsilo’s gebouwd en  losinfrastructuur, wegers, zeefinstallaties, koelers, allerhande transportelementen etc.. geïnstalleerd. 

Gezien de lange trackrecord die we samen hebben zijn er bij ons geen twijfels  om voor Quintyn te kiezen. De firma Quintyn heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij onze ontwikkeling tot het bedrijf dat we aktueel zijn. Tegelijkertijd zijn zij de afgelopen paar decennia uitgegroeid tot een matuur bedrijf met heel wat opgebouwde expertise in tal van domeinen, aanverwant aan onze sector en daar maken wij gebruik van.

Voor de realisatie van een project wordt er eerst samengezeten om het probleem dat we willen aanpakken of de nieuwe investering die we willen doen te omschrijven zodat zij, zo goed als mogelijk, een uitgewerkt voorstel kunnen doen, rekening houdend met de technische mogelijkheden en infrastructuur van ons bedrijf ter plaatse.  Het ontwerp krijgt vorm na meerdere vergaderingen met pro’s en contra’s die ons worden aangegeven. Eenmaal ontworpen, wordt in samenspraak een uitvoeringsplan opgesteld en heeft de firma Quintyn steeds voldoende flexibiliteit in petto om bij te sturen waar nodig.

De meeste veranderingen binnen ons bedrijf zijn tot stand gekomen met de hulp van de firma Quintyn en dus niet toe te schrijven aan één bepaalde investering. En bij elke nieuwe stap maken wij gebruik van hun kennis en  input  om onze doelstellingen te realiseren. M.a.w.een win-win situatie eigenlijk.

Wij zouden de firma Quintyn zeker ten zeerste aanbevelen en dat hebben we in het verleden ook al gedaan trouwens. Wanneer een volledige productie-installatie wordt gebouwd door de firma Quintyn kan je bij de beoordeling als installateur mede afhankelijk zijn van de werking van een aantal extern door hen aangekochte toestellen. Het is dus belangrijk dat de firma Quintyn, voor zover ze daartoe de vrijheid hebben, zich hier voldoende van bewust zijn en dat ook aangeven bij de opdrachtgever. Later worden zij zelf ook meestal op de efficiënte werking van het ganse project afgerekend en wordt hun imago er mede door bepaald. Dit goed doorpraten en afstemmen met de opdrachtgever is belangrijk.

Luc Vandevoorde

Scaldis

Kettingtransporteur

"Ik ben deze morgen en zopas nog eens ter plaatse geweest. Ik zie dat het project heel goed vordert, planning goed opgemaakt is."

R.B.

Lees meer

"Dankzij het heel ervaren projectteam werden de werken in elk stadium continu opgevolgd en goed getimed."

L.V.

Lees meer

"Quintyn Gebr. bedacht voor ons een volledig horizontale, productvriendelijke lijn."

Alex Van Malleghem

Gedelegeerd Bestuurder Franson N.V. uit Nazareth

Lees meer